سفارش تبلیغ
صبا ویژن
یکشنبه 94 مهر 26 | ساعت 9:26 عصر
تفکر تکفیر؛ میراث یزید بن معاویه
یکشنبه 93 آبان 25 | ساعت 4:38 عصر
داعش بن یزید بن معاویه
دوشنبه 93 آبان 5 | ساعت 7:43 صبح
جمعه 92 آبان 17 | ساعت 10:42 عصر